MUF formar Europaåret 2009!

Därmed gör också Moderata Ungdomsförbundet bokslut med ett av våra mest framgångsrika verksamhetsår när vi 2008 blev medlemsmässigt större, politiskt bättre och mer närvarande bland andra ungdomar. Genom Projekt MUF och arbetsgrupper utvecklade vi och antog en ny politik som gör oss relevanta i debatten om morgondagens Sverige. Genom centrala satsningar och imponerande kampanjarbete i distrikten lyckades vi växa medlemsmässigt och därmed befästa vår position som Sveriges största partipolitiska ungdomsförbund.

Genom Moderat Skolungdom antogs, för första gången på länge under en rikskonferens, en skolpolitik för grund- och gymnasieskolan med breda diskussioner kring den svenska skolans framtid. Genom Moderata Studenters första centrala arrangemang diskuterades politik för den högre utbildningen och studiesociala frågor samtidigt som stadgar antogs för arbetet och därmed lades en grund för närvaro bland Sveriges högskole- och universitetsstuderande. Genom utrikespolitiskt arbete med en utrikeskonferens i Stockholm och närvaro från MUF på stora sammankomster i Europa är vi en politisk kraft att räkna med i de sammanhangen.

Genom kraftiga satsningar på att synas och finnas där andra ungdomar finns utsågs bl.a. Moderata Ungdomsförbundets hemsida till en av Sveriges 100 bästa sajter samtidigt som samtliga län i Sverige har ett fungerande lokalt frihetsarbete. Genom lokala och regionala utbildningssatsningar har fler unga människor än på länge besökt våra uppskattade utbildningar runtom i Sverige som gör att vi är mer än redo inför uppgiften att vinna unga människor till vårt parti och våra idéer.

Det var längesedan så många gjort så stor skillnad för friheten i Sverige bland unga människor. Listan över insatser i frihetens tjänst under framgångsåret 2008 kan göras mycket längre men låt oss istället vara stolta över vad vi hittills åstadkommit tillsammans. Vi har lagt en trygg grund för ett ungdomsförbund som är redo. Vi har format politik, värvat medlemmar och utbildats för en uppgift som nu väntar oss. Vi har prövats inför utmaningar och lyckats gå stärkta i arbetet. Frihetsvänner. Det är dags att forma Europaåret 2009 med en moderat valseger den 7 juni.

Från oss alla till er alla; ett stort tack för 2008 och god fortsättning på 2009!