Månadens blogg och inlägg december

Månadens blogg

Fredrik Axelsson

http://fredrikaxelsson.blogspot.com/

December 2008

”Fredrik Axelsson har kommit igång ordentligt med bloggandet och har hållit en hög nivå med genomarbetade inlägg under december månad. Läsarna har strömmat till och vi ser god potential att Fredrik på sikt kan bli ytterligare en viktig opinionsbildande kraft i den borgeliga bloggsfären”

Månadens blogginlägg

Daniel Kolm

December 2008

http://kolmsfunderingar.blogspot.com/2008/12/move-it.html

”Det finns många sätt att kommunicera frihetens idéer och Daniel Kolm gör det på ett väldigt speciellt sätt. I ett inlägg lyfter han varför friheten att röra sig som och hur man vill är viktig för en rad andra friheter, nya infallsvinklar är roligt, vi tackar och gratulerar Daniel”

Månadens blogg och blogginlägg delas ut till MUF-bloggar som för fram MUF:s värdegrund på ett bra sätt, är välskrivna och välargumenterade och visar mod och självständighet. Bloggnätverkets mapp finns under MUF/MUF-nätverk/MUF-bloggnätverk. För att vara säker på att komma i fråga för utmärkelsen registrerar man sig på www.mufbloggar.se. Juryn består av Edvin Alam, Simon Sundén, Jacob Lundberg och Jonas Grafström.