Månadens blogg och inlägg december

Månadens blogg Fredrik Axelsson http://fredrikaxelsson.blogspot.com/ December 2008 ”Fredrik Axelsson har kommit igång ordentligt med bloggandet och har hållit en hög nivå med genomarbetade inlägg under december månad. Läsarna har strömmat till och vi ser god potential att Fredrik på sikt kan bli ytterligare en viktig opinionsbildande kraft i den borgeliga bloggsfären” Månadens blogginlägg Daniel Kolm 

Continue Reading →