Utbildning ska löna sig

”Hela världen är en scen och alla dess män och kvinnor endast aktörer”. Ett citat från Shakespeares komedi Som ni Behagar. Andemeningen, att vi alla under våra livstider, har olika roller, är sann nu som då. Vissa roller tilldelas vi, såsom barn, man, kvinna etc. Andra roller kan vi välja och det är om varför människor väljer en av dem, nämligen rollen som student, som denna text kommer att handla om.

Studenttiden ger en otroligt mycket, nya vänner, ny kunskap och höga studielån bland annat. Men den främsta anledningen till varför jag tror att de flesta väljer att studera är för att de hoppas på möjligheten till ett intressantare och rikare liv. Att livet blir mer intressant som akademiker går att diskutera (akademiskt) ur en rad synvinklar beroende på vilken syn man har på vad som gör livet mer intressant. Ekonomisk rikedom däremot är lite enklare att definiera, ju mer desto bättre.

Tyvärr är just rikedom en av de sakerna som i Sverige är nästan omöjligt att uppnå. I en nyligen släppt rapport från Skattebetalarnas Förening på ämnet konstateras att det är i princip omöjligt att jobba sig rik, en rik pappa däremot ger mycket goda förutsättningar för rikedom.[1] Indirekt betyder detta att om du vill bli rik i Sverige 2010 skall du gifta dig med någon från en förmögen familj, inte utbilda dig och jobba hårt. Hur ofräscht känns det egentligen inte att sådana strukturer finns i vårt samhälle, inrättade av de som påstår sig vara emot samhällsklasser, Socialdemokraterna.

 Även om Sverige är det land i världen som har högst skattetryck, så är vi inte ensamma om att ha höga skatter. Sverige är dock nämligen unikt på det sättet att vi är ett av de få länderna i världen där progressiviteten i skatterna blir väldigt tydlig redan vid förhållandevis låga inkomster. Vi behöver ha ett skattesystem som uppmuntrar till hårt arbete och goda studier. Deta om om vi skall kunna vara ett land där alla har möjligheten att utvecklas efter egen vilja och förmåga och där inte gamla pengar är det som avgör vilka förutsättningar människor har.

Socialdemokraterna har lovat att höja skatterna kraftigt om de vinner valet, jag tror dem. Därför är det av största vikt att vi alla gör vårt för att se till att de hålls borta från makten, för att Moderaterna och alliansen skall kunna fortsätta med arbetslinjen och för att landets studenter ska ha lite mer att kämpa för när de tentapluggar och kämpar för att studiemedlet ska räcka.

Erik Persson

Riksordförande Moderata Studenter

[1] http://www.skattebetalarna.se/Skattebetalarna/smid/12460/ArticleID/2609