fbpx

Just nu stakas vägen ut för Moderaternas nya integrationspolitik. MUF kommer jobba för att tak och antal inte blir en del av Moderaternas integrationspolitik. Och viktigare: Moderata politiker ska inte vara de somstår på bromsen i det kommunala flyktingvälkomnandet, skriver Rasmus Törnblom och Noria Manouchi, Moderata Ungdomsförbundet

Sverige ska vara ett land där man kan söka skydd och börja ett nytt liv. Att värna asylrätten är självklart, men det är inte enda svaret. Staten och kommunerna behöver bli bättre på att förberett klara av att möta kraftiga flyktingströmmar. Utgångspunkten måste vara att Sverige ska vara ett modernt och öppet land där människor kan lyckas.

Vi ska se och bemöta utmaningar med moderna reformer, men Moderaterna får aldrig bli ett parti där problematiserandet utgår från att människor kommer hit och sedan landar i lösningar som handlar om tak och antal. Vi ska vara det partiet som visar på lösningsvilja i flyktingvälkomnandet.

Sverige har under många år förändrats. Det ställer nya krav och skapar utmaningar som Sverige måste klara av att möta. Här har politikerna inte hängt med och istället för att modernisera arbetsmarknaden och utbildningen kramat gamla system, facket och värnat de redan tryggas villkor. Här måste Sverige klara av att ställa om.
Vi ska vara ett land dit människor kan komma från hela världen. För jobb, studier, kärleken och undan krig eller förföljelse. Här måste Moderaterna våga formulera egna svar. Hur ska Sverige kombinera öppenhet, tillväxt med möjligheter för alla att lyckas?

Det går inte enbart att säga att vi ska ställa krav på människor som kommer till Sverige utan att ha svar på hur arbetsmarknaden kan bli öppen för alla. Vi måste våga föreslå moderna reformer för arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden måste moderniseras så att kompetens går före anställningstid.En större del av inkomsten bör också skattebefrias för att göra det enklare för unga och utrikes födda att etablera sig i Sverige.

Samtidigt behöver bidragssystemet förändras. Med många bidrag att få och fler att söka, vid sidan av en stelbent arbetsmarknad som diskriminerar unga och utrikes födda ökar risken för inlåsning i utanförskap.

Kommuner med växande och dynamiska arbetsmarknader tar inte tillräckligt ansvar för flyktingvälkomnandet. Att det många gånger är moderata kommunpolitiker som håller på bromsen gör det inte bättre. Fördelningen av flyktingar måste bli mer rättvis och ge förutsättningar för etablering och sysselsättning.

Samtidigt fastnar integrationsdebatten allt för ofta i att söka särlösningar för invandrare som grupp.Allt från försörjningskrav till språktester blir här särskilt konstiga. Invandrare som grupp har sällan mer gemensamt med varandra än att de inte är födda i Sverige och någon gång i livet har kommit hit. Det är en väldigt svag nämnare att formulera gemensamma lösningar utifrån.

Det Moderaterna borde ta fasta på är moderna reformer som stärker drivkrafterna för jobb, får arbetslinjen att gälla alla och kompenserar skillnader i kunskap och bakgrund. Så kan Sverige bli ett modernt och öppet land där alla kan lyckas.

Rasmus Törnblom, förbundsordförande MUF

Noria Manouchi, ledamot i Moderaternas arbetsgrupp Stärkt integration i ett öppet Sverige

Publicerad i Sydsvenskan 15-02-26