fbpx

Att ta hand om människor på flykt är en moderat grundvärdering, skriver Rasmus Törnblom.

Varför var det så svårt för Anna Kinberg Batra att på frågan hur hon kände inför ”öppna era hjärtan” säga: ”Jag kände en stolthet över vårt tydliga ställningstagande för öppenhet. Jag kände också ett stort ansvar för att nu verkligen se till att driva på för reformer som stärker integrationen. Vi behöver möta människor som kommer hit med förväntningar om deltagande i och ansvar för sitt eget livsöde. Det behöver bli enklare för människor som kommer hit senare i livet att skaffa ett jobb med inkomst och arbetskamrater och en bostad med grannar. Kunna fira midsommar med små grodorna och sena sommarnätter. Ge möjligheten att kunna resa med världens mest eftertraktade pass, det svenska. Med svensk utbildning få se sina barn göra klassresor som en själv bara kunde drömma om. Det är det som borde vara Sverige. Det är upp till Moderaterna att presentera reformerna för att komma dit.”

Istället för att skapa ett eget halleluja-moment i SVT-studion igår, hänvisades det till andra länder utan någon vidare känsloyttring om själva formuleringen ”Öppna era hjärtan”. Det Fredrik Reinfeldt beskrev var en moderat grundvärdering. Det är självklart att Sverige i tider av kriser och katastrofer ska vara öppet för dem som flyr. Det handlar ytterst om att försvara människovärdet. Om att inte förminska totalt mänskligt lidande till opinionsbunden retorik.

Fredrik Reinfeldts vädjan om att ”öppna era hjärtan” var ovanlig i svensk politik. De flesta svenska politiker accepterar och förstärker bilden av att politik handlar om att ställa ut löften och lova bort satsningar. Politik är förhållandet mellan folket och de folkvalda. Som i alla förhållanden måste ansträngning och ärlighet komma från båda håll. När John F. Kennedy uppmanade amerikanerna att ”inte fråga vad deras land kan göra för dem utan vad de kan göra för sitt land”, skedde samma sak.

Att andra länder behöver ta ett större ansvar är i Sverige självklart. Samtidigt behöver det svenska mottagandet förstås i en större kontext. En till två promille av världens flyktingar söker asyl i Sverige. Sverige är ett av världens rikaste länder. Här bor strax över en promille av världens befolkning. Skulle alla världens länder kräva en rättvis fördelning skulle knappast Sverige vara ett land som borde ta ett mindre ansvar än i dag.

Ingen känner i efterhand att Sverige under andra världskriget gjorde för mycket för judar som flydde för sina liv. Det räcker inte att i efterhand känna för människovärdet. Det krävs politiskt ledarskap, och den nuvarande regeringen är feg och handlingsförlamad.

Det fel som Fredrik Reinfeldt gjorde, och som inte ska upprepas, är att utelämna vad politiken måste göra för att möta dessa nya utmaningar. ”Öppna era hjärtan” behöver inte vara samma sak som en vidöppen kostnadskran. Här krävs förändringar i mottagandeprocessen som snabbare styr mot jobb och integration. Det finns förändringar i ersättningar och bidragskostnader som behöver göras. Det finns skatteintäkter att hämta på en jobbpolitik som snabbare möjliggör egen inkomst och etableringsmöjligheter på bostadsmarknaden.

Det är där svaren behöver formuleras. Svaret om människovärdet borde vara självklart och aldrig behöva formuleras.

Rasmus Törnblom
Förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Publicerad i Aftonbladet 28/4-15