Moderata Ungdomsförbundets Förbundsstämma 2022

Tiden är återigen kommen för Moderata Ungdomsförbundet att hålla förbundsstämma. Förbundsstämman är det högsta beslutande organet i Moderata Ungdomsförbundet. På förbundsstämman väljs en ny förbundsstyrelse, medlemmar får möjlighet att skicka in politiska förslag (motioner) och ta ställning till förbundsstyrelsens politiska förslag (propositioner). På årets förbundsstämma kommer 101 ombud samlas från MUF:s 25 distrikt. Förbundsstämman äger rum på Radisson Blu Arlandia strax utanför Stockholm den 25-27 november 2022.

Tid & Plats

Förbundsstämman kommer att avhållas i Arlanda på Radisson Hotell Arlandia.

Registrering sker från klockan 12:00 den 25 november. Stämman öppnas klockan 13:00 samma dag. Stämmans förhandlingar avslutas på söndagen den 27 november senast klockan 16:00.

Motioner

Motioner skall i enlighet med Moderata Ungdomsförbundets stadgar, § 5 mom. 10, vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 18 veckor före stämman, fredagen den 22 juli 2022, genom insändande via moderaterna.info till destination MUF Förbundsstämma 2022. Du kan insända motion genom att logga in på intranätet moderaterna.info och klicka på Mitt medlemskap > Skriv motion. Tryck sedan på Lägg till motion och ange MUF Förbundsstämma 2022 som destination. Kom ihåg att spara motionen efter att du har lagt in rubrik, brödtext och att-satser.

Du kan även insända motionen till generalsekreteraren Fredrik Hultman på mejladress fredrik.hultman@moderaterna.se. Samtliga motioner som inte insänds via intranätet skall insändas som separata filer i Word-format.

Motionerna behandlas av förbundsstyrelsen och förbundsstämman så som motionen i sig självt är formulerad. I händelse av att årsmöte/distriktsstämma beslutat ändra formuleringar i motionen ansvarar förenings-/distriktsstyrelsen för att dessa korrigeringar är gjorda när motionen är insänd till generalsekreteraren.

Anmälan

Anmälan av deltagande på förbundsstämman sker på intranätet. Anmälningsformuläret tillsammans med uppgifter om deltagaravgifter och annan praktisk information kommer att finnas tillgängligt från juni 2022. Sista anmälningsdag för ombud och observatörer är den 30 oktober 2022.

För beredning av röstlängd anmodas distrikten att insända uppgifter om sina valda ombud och ersättare till generalsekreteraren senast den 30 oktober 2022, om dessa inte har insänts inför MSU:s rikskonferens. Om distriktsstämman utsett ersättare genom delegation till distriktsstyrelsen skall distriktet även insända utdrag ur distriktsstyrelsens protokoll över beslut om att utse ersättare senast före stämmans öppnande.

Kandidaturer & Nomineringar

Information om kandidaturer och nomineringar finns på intranätet och Facebook-gruppen MUF Allmän Info.

Är detta din första Förbundsstämma?

Isåfall rekommenderar vi att du tar kontakt med din lokala distriktsordförande. Distrikten brukar åka gemensamt till förbundsstämman och vill garanterat ha kontakt med dig!

Du hittar kontaktuppgifter till alla distrikt här.

Press

Pressförfrågningar relaterade till förbundsstämman hanteras av MUF:s pressekreterare Olivia Nensen, olivia.nensen@moderaterna.se.

Frågor?

Vid praktiska frågor om rikskonferensen, kontakta Bean Khalil på Centrala kansliet, bean.khalil@moderaterna.se.