Skicka in motion

På intranätet kan du skicka in motioner till MUF:s förbundsstämma 2022. Följ bilderna för instruktioner.

Du kan även insända motionen till generalsekreteraren Fredrik Hultman på mejladress fredrik.hultman@moderaterna.se. Samtliga motioner som inte insänds via intranätet skall insändas som separata filer i Word-format.

Motionerna behandlas av förbundsstyrelsen och förbundsstämman så som motionen i sig självt är formulerad. I händelse av att årsmöte/distriktsstämma beslutat ändra formuleringar i motionen ansvarar förenings-/distriktsstyrelsen för att dessa korrigeringar är gjorda när motionen är insänd till generalsekreteraren.