Välj friheten

Moderata Ungdomsförbundets nya kampanj heter “Välj friheten”. Stefan Löfven väljer fel väg för Sverige. Genom att i stället välja frihetlig politik kan fler komma i arbete, tryggheten öka och bostadsköerna bli kortare.

Om inte du står upp för din frihet, vem ska göra det då?

Lägre skatter och friare arbetsmarknad

Det ska alltid löna sig att anstränga sig i skolan och jobba. Idag är skatten på arbete för hög vilket gör att många lever på bidrag. Fortsätter vi med nuvarande politik kommer en miljon människor i Sverige att leva med bidrag 2020.

Att anstränga sig ska löna sig.

  • Sänk inkomstskatten. Så att du får behålla mer av dina pengar – det ska vara lönsamt att arbeta.
  • Sänk bidragen för de som kan arbeta. Principen måste vara att alla som kan ska göra rätt för sig.
  •  Underlätta att starta och driva företag. Genom lägre skatter och mindre regelkrångel.

Fler poliser som skyddar din frihet

På bussen hem, på festival eller på krogen. Sverige behöver en fungerande polis som tar tag i brottsligheten. 42 procent av statens utgifter går till bidrag, men mindre än 3 procent till polisen. Det behövs fler poliser som skyddar din frihet.

Att du ska känna dig trygg.

  • Fler poliser. Fler poliser som kan lösa och förebygga brott.
  • Höjda straff för vålds- och sexualbrott. Straffen för grova bort måste vara kännbara.

Alla unga ska kunna flytta hemifrån

Vi unga är de största förlorarna på regeringens byggfientliga politik. För att alla ska kunna flytta hemifrån behövs mindre politisk klåfingrighet och mer marknadsekonomi.

Du ska kunna flytta hemifrån

  • Avreglera bostadsmarknaden. Politiker ska inte få stoppa fler bostäder, låt de som vill få bygga.
  • Bygg mer och högre. Ta bort regelkrångel som stoppar byggande.
  • Gör det billigare att bygga. Korta byggtiderna och minska byråkratin.