Världen

Moderata Ungdomsförbundets principer för den internationella politiken tar sin utgångspunkt i att vi tror på människor – inte på stater. I vår internationella politik är därför människan utgångspunkten. Förmågan att växa av egen kraft, tjäna sitt levebröd på sina egna idéer som du tillåts att tänka självständigt är kärnan i vårt arbete för frihet.

Frihet, öppenhet, jämställdhet och respekt för olikheter är värderingar som gör människor självständiga och utgör grunden för självkänsla och en framtidstro. Framgångsrika samhällen byggs med marknadsekonomi, egenmakt, lika rättigheter, öppenhet mot omvärlden och mångfald. Moderata Ungdomsförbundets står upp för detta. Under en socialdemokratisk regering hotas dessa värden kontinuerligt inom utrikespolitiken.

NATO-medlemskap
Moderata Ungdomsförbundet tror att den svenska allianslösheten är ett hot mot en stabil och demokratisk säkerhetsordning i Europa som bygger på frihet och marknadsekonomi. Vi tycker därför att det är dags för Sverige att gå med i NATO. Ensam är inte stark, utan vi tror på att trygghet och säkerhet byggs tillsammans med andra. Här är även ett nordiskt samarbete av stor vikt.

Fler länder behöver ta ansvar i flyktingvälkomnandet
I mitten av juli 2015 rapporterade EU:s utrikestjänst att antalet flyktingar som söker sig mot Europa från sönderfallets Libyen nu överskrider 240 000 stycken. Europeiska Unionen lägger stor energi på olika insatser på Medelhavet för att rädda liv och förhindra flyktingar att ta sig till Europa. Moderata Ungdomsförbundet ser istället 
att det sistnämnda ska ersättas mot att fler länder i Europa tar sitt ansvar för att välkomna och ta emot flyktingar som söker sig till Europa. Sverige och Tyskland ska inte bära ansvaret mer eller mindre ensamt. Mottagandet måste ske mer jämnt fördelat och alla länder som omfattas av den gemensamma asylpolitiken i EU måste välkomna fler flyktingar.

Vi vill:

– Att Sverige snarast ansöker om medlemskap i NATO.

– Att Sveriges utrikespolitik ska syfta till att få andra länder att bli mer öppna, ta bort handelshinder och respektera alla människors lika värda.

– Att fler länder i Europa tar sitt ansvar för att välkomna och ta emot flyktingar som söker sig till Europa.

-Att Sverige ska bygga trygghet och säkerhet tillsammans med andra. Sverige kan inte längre vara alliansfria.