hemsida_sank

Välkommen till Moderata Ungdomsförbundet

Nyheter

Självständighets-agenda för Sverige

Nu släpper vi vår självständighetsagenda för Sverige. Självständighet är en modern frihetslängtan. I Sverige bor ofriheten både i en alldeles för stor och utbyggd stat, liksom i begränsande normer och sociala strukturer.

Läs mer

Nu behövs gemensam alliansberättelse

Sverige behöver fortsatt gå i frihetlig riktning. En alliansregering är det enda som kan säkra detta. Därför behövs en gemensam berättelse om Sverige där människor kan bli självständiga från både stat och strukturer, skriver Rasmus Törnblom och Louise Meijer på DN Debatt.

Läs mer

Så blev MUF störst i sociala medier

Traditionellt sett har den politiska vänstern i Sverige varit starkare på sociala medier. Efter två års målmedvetet arbete har MUF nu brutit trenden och blivit störst, säger Muf:s ordförande Rasmus Törnblom till tidningen Resumé.

Läs mer

Vår politik

 

 

Jobb

Jobben är en frihetsfråga. Sverige ska vara ett öppet och modernt land där alla kan lyckas. Med ett jobb kommer självständighet, egenmakt och möjligheten att uppfylla vardagsdrömmar.

Läs mer

 

Utbildning

Vi vill ha ett tydligt kunskapsfokus i skolan. Vi står på valfrihetens sida. För oss är det självklart att själv få välja program och skola. Det spelar ingen roll vartifrån du kommer – utan vart du är på väg.

Läs mer

Integration

Vi står upp för öppenheten, som för oss är en grundläggande frihetlig värdering. Den stärker respekten för olikheter, gör människor friare och världen rikare. Med bättre integration kan fler bli självständiga och få ett eget jobb.

Läs mer

Jämställdhet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder sett till antal heltidsarbetande kvinnor. Det är positivt, men tillsammans med vardagssexism, attityder och normer är utmaningarna stora. Det vill vi förändra.

Läs mer

Miljö

Tillväxt och en god miljö ska gå hand i hand. Miljöpåverkan stannar inte vid Sveriges gränser. Miljön och klimatets utmaningar samt effekter är globala och kräver samarbeta över landgränser. Det ska kosta att skräpa ned.

Läs mer

Världen

Frihet, öppenhet, jämställdhet och respekt för olikheter är grunden för vår internationella politik. Sverige behöver möta internationella säkerhetshot och bygga trygghet tillsammans med andra länder.

Läs mer

 

#MUFSWEBlått

Blått är Moderata Ungdomsförbundets medlemstidning.

Läs Blått nu