OM MUF

KORT OM MUF

MUF är en förkortning för Moderata Ungdomsförbundet. MUF är ungdomsförbund till Moderaterna och regeringen. Vi tror på ett samhälle där individen står i centrum och ges friheten att själv få bestämma över sitt eget liv och möjlighet att kunna förverkliga sina egna drömmar. Ett samhälle där statens makt minskar och enbart ägnar sig åt sin kärnuppgift.

Liberalkonservatism – MUF:s ideologi

MUF:s ideologi är en kombination av liberala och konservativa idéer. Vi tror på individuell frihet förenat med en hänsyn till att samhället är komplext. Politiker kan göra mycket, men många beslut fattas bäst av enskilda. Ingen människa är perfekt, inte heller politiker.

Vem kan bli MUF:are?

En medlem i MUF (MUF:are) är någon i åldrarna 12 till 30 som har bestämt sig för att engagera sig politiskt för våra värderingar. I MUF spelar det ingen roll vart man kommer ifrån – alla mellan 12 och 30 som delar våra värderingar är välkomna att bli medlemmar.

Vad gör en MUF:are?

MUF finns över hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder. MUF består av lokala föreningar och distrikt som anordnar massa roliga aktiviteter. Det är kan vara filmkvällar, föreläsningar från politiker, studieresor med mera. MUF anordnar också utbildningar där du som medlem får lära dig mer om politik, retorik och hur man kan påverka samhället.

MUF påverkar Moderaterna i frågor som är viktiga för unga. Varje medlem i MUF är också medlem i Moderaterna. Ungefär 30 procent av Moderaternas medlemmar är MUF:are vilket gör att vi har en del att säga till om. Exempelvis var det ett MUF-förslag att införa fritt skolval i Sverige. Innan vi fick igenom den reformen gick alla på den skolan som var närmast där de bodde. Om du ville gå på någon annan var det väldigt svårt.

Känner du att ett engagemang i MUF låter som något för dig kommer vi välkomna dig – vi behöver bli fler som engagerar oss för ett friare Sverige!

MUF:s organisation

MUF består av förbundet, distrikten och föreningarna samt av två nätverk, Moderat Skolungdom och Moderata Studenter, som riktar in sig till olika åldrar och driver frågor specifika för dem. Exempelvis driver MST främst frågor som rör studenter och MSU frågor som rör skolungdomar.

FÖRBUNDSSTYRELSEN

MUF leds av förbundsstyrelsen vars ordförande är Douglas Thor. 

CENTRALA KANSLIET – CK

CK är förbundets nationella tjänstemän. CK:s främsta uppgifter är att hantera förbundets ekonomi och medlemsregistrering men även att hantera delar av förbundets kommunikationsverksamhet.

CK leds av förbundsstyrelsens generalsekreterare, Johannes Thernström.

Moderat Skolungdom – MSU

MSU är för dig som är 12–20 år och går i högstadiet eller gymnasiet. MSU-föreningarna anordnar debattkvällar, skolkampanjer och massa annat skoj. Alla medlemmar i MUF i åldrarna 12-20 år är automatiskt med i MSU.

MSU har skolföreningar och lokala föreningar runtom i landet. MSU har en nationell rikskommitté som leds av Alice Landerholm.

Moderata Studenter – MST

MST är för dig som är över 18 år och studerar på högre nivå än gymnasiet, exempelvis folkhögskola, högskola eller universitet. MST-föreningarna riktar sig mer mot äldre medlemmar och anordnar pubkvällar, diskussionskvällar med mera. Du går med i MST genom att teckna ett medlemskap i MUF och önskar att vara med i en MST-förening.

MST har föreningar vid universitet och högskolor samt lokala föreningar runtom i landet. MST har också en nationell riksstyrelse som leds av Izabel Riedl.

Distrikten

Distrikten är MUF:s lokala avdelningar som vanligtvis delas in efter valdistrikt. MUF består av 25 distrikt. Distrikten anordnar kampanjer, debattkvällar, föreläsningar och mycket annat skoj.

FÖRENINGARNA

Inom distrikten finns lokala föreningar. MUF Södermalm är exempel på en förening som är en del av distriktet MUF Stockholm.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!