Politik

Här kan du läsa mer om vad Moderata Ungdomsförbundet tycker i aktuella frågor. Finns det ämne du funderar på inte med här? Skicka ett meddelande till oss så kommer vi med ett svar när vi har tid.

EU

Ett blått Europa är ett gott Europa, ett rött Europa är ett dött Europa

Jobb och Ekonomi

Om Sverige ska vara ett öppet och modernt land där alla kan lyckas måste politiken bidra till att göra människor fria och självständiga. Ett eget jobb är det viktigaste verktyget för att kunna stå på egna ben.

Trygghet

Sverige ska vara ett samhälle där alla ska kunna känna sig trygga.

Försvar

Det globala säkerhetspolitiska läget genomgår stora förändringar.

Landsbygd

De rödgröna partierna har helt släppt ambitionerna om en politik som ser till hela Sveriges förutsättningar. Familjer som bor utanför storstäderna, där det många gånger saknas kollektivtrafik, straffbeskattas med vänsterns politik i form av höjd bensinskatt, flygskatt, kilometerskatt och miljözoner.

.

Miljö

Moderaternas miljöpolitik tar hänsyn till marknadsekonomi, forskning, innovation och eget ansvar. Vi måste ta oss an klimatutmaningarna på ett effektivt, frihetligt och ansvarsfullt sätt.

HBTQ

Unga HBTQ-personer mår ofta sämre än andra jämnåriga och löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar. MUF står upp för din rätt att älska vem du vill.

Jämställdhet

Kvotering av miljonärer i börsbolagsstyrelser är en liten fråga jämfört med att kvinnor har lägre sysselsättningsgrad än män eller hedersproblematiken i många utsatta områden.

Bostäder

Många unga har i dag mycket svårt att hitta någonstans att bo, särskilt i Sveriges universitets- och högskolestäder. Ingen ska behöva tacka nej till sin drömutbildning bara för att det inte finns tillräckligt med bostäder.

Utbildning

Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning.

Invandring & integration

Sverige ska fortsätta att vara ett öppet land för den som är i behov av skydd, vill jobba, leva med sin kärlek eller skapa sig ett bättre liv. Men den som kommer hit ska också förväntas anstränga sig och göra rätt för sig. Det måste vara lika skyldigheter för alla.

Välfärd

Sveriges välfärd är idag uppbyggd på en sektor där offentliga och icke-offentliga aktörer arbetar gemensamt för att tillgodose en högkvalitativ vård för Sveriges medborgare. Vi har numer möjlighet att välja vilken aktör vi vill få vård av. Svenskar kan själva besluta hur deras rehabilitering, sjukvård eller äldreomsorg ska tillgodoses. Den friheten värnar nu regeringen, men hotas av vänsterpartierna.

Kultur

Kulturen måste ses i en helhet med andra politikområden.

Program

IDÉPROGRAM 2016

Moderata Ungdomsförbundets senaste idéprogram antogs av förbundsstämman den 27-30 oktober 2016 i Malmö.

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2016

Moderata Ungdomsförbundets senaste kommunala handlingsprogram antogs av förbundsstämman den 27-30 oktober 2016 i Malmö.

Rapporter

Varje år författar Moderata Ungdomsförbundet rapporter på aktuella ämnen.