Bli medlem / Förnya medlemskap

Medlemskapet kostar 40 kronor och gäller till slutet på innevarande kalenderår eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen. För nya medlemmar gäller medlemskap som erhålls under perioden 1 september – 31 december fram till slutet på nästkommande kalenderår eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen.

 

Från och med det år man fyller 12 till det år man fyller 30 kan man vara medlem.

SMS
Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. SMS:a ”MUF” följt av ditt telefonnummer och personnummer till 72 550. Alltså enligt följande: ”MUF 07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN”. Eventuella andra upplysningar såsom e-postadress och föreningstillhörighet kan läggas till sist i meddelandet.

Generera ett SMS

Swish

Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. Swisha ditt telefonnummer och personnummer till 123 043 85 31. Alltså enligt följande: ”07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN”. Eventuella andra upplysningar såsom e-postadress och föreningstillhörighet kan läggas till sist i meddelandet.

 

Plusgiro

Betala 40 kr till PG 416 78 13-7. Ange personnummer och kontaktuppgifter i meddelandet.