DISTRIKT

Vill du engagera dig i MUF?

Ett engagemang i MUF kan se ut på många olika sätt. Det första steget brukar vara att man tar kontakt med sitt lokala distrikt för att få mer information. Kontaktuppgifter till distrikten hittar du på respektive länk.