Kultur

Kulturen måste ses i en helhet med andra politikområden. Gör man det tuffare att anställa, svårare och dyrare att driva småföretag, eller minskar hushållens konsumtionsutrymme, då är det konsten och kulturen som drabbas. Det är konstnärer som sliter med byråkrati, administration, skatter, momssatser, avgifter med mera och det är familjer som får välja bort olika former av upplevelser när ekonomin inte räcker till.

Vi tycker att spel och bio är kultur och att all kultur ska behandlas lika. Därför tycker vi att det är fel att momsen på böcker, tidningar, konserter och festivaler är sex procent, medan momsen på spel och bio uppgår till 25 procent. Biomomsen höjdes förra året från sex till 25 procent på grund av Socialdemokraterna. Dessutom har regeringen infört en kemikalieskatt på teknik som beräknas öka priset på tv-spelskonsoler och datorer med 400 respektive 800 kronor.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!