Bostäder

Många unga har i dag mycket svårt att hitta någonstans att bo, särskilt i Sveriges universitets- och högskolestäder. Ingen ska behöva tacka nej till sin drömutbildning bara för att det inte finns tillräckligt med bostäder.

Bostadsmarknaden har fungerat dåligt under mycket lång tid. I det här läget driver Magdalena Anderssons regering en ineffektiv politik, med utdömda subventioner, som inte löser problemen. Bostadsbristen hindrar människor från att få sin första bostad och företag från att kunna anställa och växa. Den hämmar tillväxt och bromsar utveckling.

Anledningen till att vi i nuläget har för få bostäder är för att det finns en massa regler som helt förhindrar eller fördröjer byggande. Strandskyddet hindrar byggföretagen att bygga nära vattnet trots att många svenska tätorter ligger nära ett vattendrag. Plan- och bygglovsprocessen gör att politiker går in och petar i hur, när och var bostäder ska byggas, vilket kan ta flera år. Sverige behöver en friare bostadsmarknad med färre regleringar som hindrar och fördröjer.

Träd, salamandrar och blommor prioriteras alltid högre än bostadsbyggande i Socialdemokraternas Sverige – bara mellan åren 2015-2016 instiftades 426 statliga naturreservat.

Och nej, Moderaterna vill inte chockhöja några hyror som Socialdemokraterna säkert kommer att säga i debatten. Vi vill ha ett mer flexibelt hyressättningssystem som möjliggör fler hyresrätter. Det är inte orimligt att nybyggda hyresrätter har en högre hyra än 50 år gamla hus. Eller att nyrenoverade hyresrätter med balkong och utsikt kostar lite mer att bo i än de som inte har det.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!