EU och utrikes

Regeringen har sedan dag ett nedprioriterat EU-samarbetet – vår viktigaste utrikespolitiska plattform – och stoppar huvudet i sanden vad gäller fördelarna med ett svenskt medlemskap i Nato. Vi har sett ett antal exempel de senaste åren där regeringens försvars- och utrikespolitik inte går hand i hand och man tycks inte vara överens i säkerhetspolitiska frågor. Det riskerar att skapa en otydlighet kring vad regeringen vill och vad Sveriges linje är.

Moderaterna vill se en utveckling, effektivisering och förbättring av det mellanstatliga EU-samarbetet. Vi vill fördjupa den inre marknaden och se mer samarbete om migration, miljö och säkerhet. Däremot vill vi inte ha fler överstatliga strukturer och klåfingrighet i frågor som medlemsländerna bättre sköter själva. Principen om att fatta beslut så nära medborgarna som möjligt, den så kallade subsidiaritetsprincipen, måste försvaras och respekteras. Vi värnar den nationella kompetensen på områden som exempelvis beskattning, arbetsmarknad och familjerätt.

Regeringens enda plan med utrikespolitiken under mandatperioden verkar ha varit att komma in i FN:s säkerhetsråd – allt annat har gjorts utan röd tråd. Dessutom har utrikesminister Margot Wallström lyckats göra sig osams med de flesta. Regeringen lever inte upp till den framskjutna ställning i Europa och världen som Sverige i förhållande till vår storlek tidigare har haft.