Försvar

Det globala säkerhetspolitiska läget genomgår stora förändringar. USA:s intresse för omvärlden minskar, medan Ryssland destabiliserar sitt närområde och ockuperar delar av Ukraina. Samtidigt utgör digital desinformation och cyberattacker ett allt större hot mot vårt samhälle och vår infrastruktur. I detta läge är det avgörande att Sverige stärker sin krishanterings- och försvarsförmåga.

För att Sverige ska stå starkt i en allt oroligare omvärld behövs ett nationellt säkerhetsråd, ökade försvarsanslag och en tydlig färdplan mot fullt Nato-medlemskap. Vi har drivit på nuvarande regering för att resurserna till försvaret ska öka i flera omgångar och vill ta ytterligare steg mot att försvarsanslagen höjs rejält – på sikt till två procent av BNP.