Försvar

Den 24 februari förändrades världen till det sämre. Ryssland inledde ett försök till fullskalig invasion av Ukraina. Den europeiska säkerheten hotades på ett sätt vi inte sett på decennier. Samtidigt såg vi ett enat Europa stå upp mot Ryssland. Här behöver Sverige både ta ett större ansvar internationellt och samtidigt rusta upp sitt försvar här hemma.

Samtidigt som konventionella krig fortsätter utgör desinformation, påverkanskampanjer och cyberattacker ett allt större hot mot Sverige. Framför allt är det Kina, Iran och Ryssland som försöker påverka oss, stjäla företagshemligheter och jaga dissidenter i Sverige.

Sverige har nu äntligen tagit steget och blivit fullvärdig medlem av försvarsalliansen Nato under en moderatledd regering, och satsat på att nå målet på 2% procent av BNP i försvarsbudgeten. Det skapar inte bara mer säkerhet i vårt närområde men ökar möjligheten till nära samarbete i Norden och våra allierade i västvärlden. När Ryssland bombar barnsjukhus kan inte svaret från Sverige vara att vi ska vara “neutrala”. När vi nu är med bör vi även bidra till Natos militära närvaro i Baltikum. 

Våra förslag

  • Införa ett nationellt säkerhetsråd. Rådet ska ha som uppgift att arbeta med frågor som rör rikets säkerhet i bred bemärkelse. Oavsett pandemi, kris eller krig.
  • Rejält höja försvarsanslagen. Förberedelser tar tid och vi vet inte när nästa kris eller krig kommer.
  • Sverige ska vara en delaktig medlem i Nato

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!