Landsbygden

De rödgröna partierna har helt släppt ambitionerna om en politik som ser till hela Sveriges förutsättningar. Familjer som bor utanför storstäderna, där det många gånger saknas kollektivtrafik, straffbeskattas med vänsterns politik i form av höjd bensinskatt, flygskatt, kilometerskatt och miljözoner.

Vi säger nej till straffskatter på avstånd och transporter. Vi vill stärka företagandet på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning men också genom att göra det lättare att starta livsmedelsföretag. Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda. Det nationella självbestämmandet över skogsbruket ska värnas och äganderätten stärkas. Vi moderater kommer inte att gå med på några försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!