Om inte du står upp för din frihet, vem ska då göra det?

Bli medlem

Om inte du står upp för din frihet, vem ska då göra det?

Bli medlem

Vår politik

Det här tycker MUF i några frågor. Läs om fler frågor här!

EU

Ett blått Europa är ett gott Europa, ett rött Europa är ett dött Europa.

Trygghet

Sverige ska vara ett samhälle där alla ska kunna känna sig trygga.

Jobb och Ekonomi

Om Sverige ska vara ett öppet och modernt land där alla kan lyckas måste politiken bidra till att göra människor fria och självständiga. Ett eget jobb är det viktigaste verktyget för att kunna stå på egna ben.

Miljö

Moderaternas miljöpolitik tar hänsyn till marknadsekonomi, forskning, innovation och eget ansvar. Vi måste ta oss an klimatutmaningarna på ett effektivt, frihetligt och ansvarsfullt sätt.

TikTok

Instagram