Miljö

Moderaternas miljöpolitik tar hänsyn till marknadsekonomi, forskning, innovation och eget ansvar. Vi måste ta oss an klimatutmaningarna på ett effektivt, frihetligt och ansvarsfullt sätt.

Grunden i Moderaternas miljöpolitik är att den som skräpar ner också ska betala för sig. Grön skatteväxling är nödvändigt och bra för att möta klimatutmaningarna.

Att ta ansvar i miljö- och klimatpolitiken är också att se till att Sverige är ett föregångsland, där vi kan minska utsläppen och samtidigt behålla ekonomisk tillväxt. Vår forskning och innovation är det bästa och mest effektiva sättet vi kan bidra i det globala klimatarbetet.

Miljölösningar måste också vara långsiktiga och ta i beaktande personers privatekonomi. Hastiga lag- och regelförändringar hotar att underminera medborgarnas stöd för klimatarbetet och i slutändan tilltron till politiken.

Viktigt för klimatomställningen är energipolitiken, där vi efter 8 år av rödgrön regering som lagt ner kärnkraften, att regeringen ny bygger ut kärnkraften. Det är avgörande för att ställa om till fossilfri energi för att klara elektrifieringen och den gröna omställningen av industrin och samhället i stort. 

Vårt bidrag är svensk forskning, svensk export av innovationer och tydliga klimatinvesteringar i andra delar av världen. Det är en roll som passar Sverige och där vi gör som mest nytta för klimatet.

 

Våra Förslag

  • Vi behöver se till att det kostar mer att smutsa ner.
  • Vi behöver satsa på forskning och utveckling, och behålla vår miljövänliga energi. I budgetförslaget för 2018 ville Moderaterna satsa dubbelt så mycket som regeringen på miljöforskning.
  • Vi behöver prioritera internationella klimatinvesteringar – klimathotet är ett globalt problem.
  • Vi behöver göra det lättare att välja tåget, därför vill vi öka anslagen till järnvägens underhåll med nästan 50 procent.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!