Miljö

Vår generation ska ha frihet att nyttja naturresurserna och utvecklas, men det är viktigt att vi inte begränsar friheten för kommande generationer. För oss går miljö och tillväxt hand i hand. Tillväxt, innovationer och teknikutveckling är en förutsättning för en långsiktig och hållbar miljö, som är grundläggande för att vi ska kunna bo och leva. Med smartare produkter, anpassade processer och ett större eget ansvar skapar vi bättre förutsättningar för både idag och imorgon.

Nedskräpning ska kosta
Det ska kosta att skräpa ned och vara lätt att göra rätt, både för människor, organisationer och företag. En stabil, säker och ren energitillgång och långsiktigt hållbara spelregler är en förutsättning för att vi ska kunna behålla våra naturtillgångar som säkrar jobb och konkurrenskraft. Vi ser nya och smarta lösningar, framför förbud.

Koldioxidskatten
Intäkter som koldioxidskatten ger används inte enbart till att ta hand om miljöskador, orsakat av utsläpp eller för att utveckla nya metoder som i framtiden kan minska utsläpp. Vi jobbar för en ansvarsfull miljöpolitik där förorenaren betalar för sin miljöskada och där koldioxidskatten öronmärks och kopplas direkt till utsläpp, forskning och miljöinnovationer.

Miljön är global
Miljöpåverkan stannar inte vid Sveriges landsgränser. Miljön och klimatets utmaningar samt effekter är globala och kräver samarbete. En enhetlig koldioxidskatt i Europa och världen är mer effektivt än enbart höga miljö – och klimatskatter i Sverige.

Vi vill:

– Att det ska kosta att skräpa ned och lätt att göra rätt, både för människor, organisationer och företag.

– Att det ska vara en enhetlig koldioxidbeskattning i Europa och världen.

– Att koldioxidbeskattningen i Sverige ska öronmärkas och kopplas direkt till utsläpp, forskning och miljöinnovationer.