Utbildning

Moderata Ungdomsförbundet vill ha ett tydligt kunskapsfokus i skolan. Samtidigt står vi på valfrihetens sida. För oss är det självklart att själv få välja program och skola. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer – utan vart du är på väg. Skolan ska möta alla elevers olika förmågor, förutsättningar och mål. Idag hoppar ungefär var fjärde elev av gymnasiet samtidigt som en gymnasieutbildning ofta är avgörande ifall man kan plugga vidare eller få ett jobb.

Betygen
Det är viktigt med tydliga betygskriterier. Idag är betygskriterierna många gånger otydliga och otillräckliga. Ska betygen fylla sin funktion så krävs det en större enkelhet och tydlighet kring vad som ingår i kursen, när momenten ska examineras och vad som krävs för att uppfylla målen. Eleven bär ett eget ansvar för sin inlärning, men ska alltid ha det stöd och den hjälp som behövs.

Överklaga betyg
Vi vill göra det möjligt att överklaga betyg. Betygen är ett myndighetsbeslut som idag inte går att överklaga, men som kommer följa med en hela av livet. De betyg som är felaktigt satta ska kunna korrigeras och förtroendet för betygssystemet kan på så sätt stärkas.

Examinatorer
Vi vill flytta betygansvaret till externa examinatorer för att lärarna ska kunna fokusera på deras huvuduppdrag – att lära ut. Med examinatorer som ansvar för betygssättningen kan läraren lägga mer tid på utbildning, stöd och egen fortbildning samtidigt som likvärdigheten kan öka när färre ansvarar för betygssättningen och dessutom har det som huvudsaklig arbetsuppgift.

Högre utbildning
Aldrig förr har så stor del av Sveriges vuxna tagit del av en högre utbildning. Utbildningssektorn har aldrig haft så mycket resurser. Det är lätt att se det positiva med den snabba expansion av högre studier vi har haft i Sverige, men tyvärr har inte utvecklingen gått helt felfri. Kvantitet har för länge stått i motsats-förhållande till kvalité, våra universitet sjunker i internationella mätningar och det tar alldeles för lång tid innan studenter kommer i jobb.

Det är dags för en utbildningspolitik som inte ser ett motsattsförhållande mellan fler utbildade och konkurrenskraft, kvalité och jobb. Att välkomna globaliseringar och utbyte mellan länder är en viktig framtidsfråga för den högre utbildning. Vi vill underlätta för utländska universitet att etablera filialer i Sverige.

Idag tar det alldeles för lång tid från att man börjar studera till att studenten avlägger examen. Vi måste öka genomströmningen i den högre utbildningen för att minska arbetslöshet och minska tillväxt. Att vänta med att påbörja studierna är inte samhällsekonomiskt negativt, men att studenter hoppar av eller bryter sina studier och tar lång tid på sig att slutföra sin utbildning är inte försvarbart när studierna är skattefinansierade. Vi vill öka den generella studietakten.

Vi vill:

– Att det ska vara ett tydligt kunskapsfokus i den svenska skolan
– Införa externa examinatorer så att lärare ska kunna fokusera på att lära ut.
– Ge elever tydligare betygskriterier för att kunna uppnå sina mål.
– Göra det möjligt att överklaga betyg.
– Verka för att statliga högre lärosäten använder sig av egna antagningsprocesser.
– Att det ska löna sig att plugga vidare och vara tydligt kopplat till jobb.
– Öka den generella studietakten.
– Underlätta för utländska universitet att etablera filialer i Sverige.