Utbildning

Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Det ställer krav på att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar. Det måste också finnas studiero i klassrummet. Men i dag lämnar var fjärde elev grundskolan utan fullständiga betyg, vilket är helt oacceptabelt.

Skolan är den bästa grunden för varje individ som vill förbättra sina livsmöjligheter. Det är språngbrädan ut i resten av livet. Det är i skolan alla elever, oavsett bakgrund, ska få en chans att själv forma sitt liv efter egna drömmar.

Alla elever har rätt till kunskap och studiero. Men ingen elev har rätt att förstöra någon annan elevs eller lärares undervisningstid. Många elever faller mellan stolarna i skolan i väldigt tidig ålder. Därför är duktiga lärare, en bra skolmiljö och tidig uppföljning genom betyg viktigt.

Valfriheten är oerhört central för oss moderater. Rätten att själv få välja skola möjliggör att alla elever själva får bestämma inriktning och plats för sin utbildning. Detta driver också konkurrensen, eftersom dåliga skolor väljs bort. Unga ska självklart få bestämma vilken skola de ska gå på, och det måste gälla oavsett om det är en friskola eller kommunal skola man väljer. Socialdemokraterna pratar nu öppet om att begränsa det fria skolvalet och helt förbjuda friskolor, det är en utveckling vi alltid kommer att stå upp emot.

Skolans största utmaning handlar i dag mycket om att i framtiden få riktigt bra och kompetenta lärare. Läraryrket måste bli mer attraktivt, och det tror vi att yrket kan bli med fler karriärtjänster. Riktigt bra lärare ska också tjäna riktigt bra med pengar. Lärare borde också ges större befogenheter att hålla ordning och reda i klassrummet samt få bättre möjligheter till nya karriärvägar.

 

Våra Förslag

  • Vi behöver ha skickligare lärare i skolan – en riktigt bra lärare ska kunna tjäna 40 000, 50 000 eller 60 000 kronor.
  • Vi behöver förbättra lärarutbildningen och göra den mer attraktiv.
  • Vi behöver se till att varje elev får det stöd som de behöver – köerna till BUP har tredubblats under den här mandatperioden.
  • Vi behöver försvara och behålla det fria skolvalet.
  • Vi behöver både friskolor och kommunala skolor i Sverige, och ett vinsttak kommer i praktiken att innebära att nästan alla friskolor kommer att behöva stänga ned.
  • Vi behöver en bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknaden.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!