INVANDRING OCH INTEGRATION

Sverige ska fortsätta att vara ett öppet land för den som är i behov av skydd, vill jobba, leva med sin kärlek eller skapa sig ett bättre liv. Men den som kommer hit ska också förväntas anstränga sig och göra rätt för sig. Det måste vara lika skyldigheter för alla.

Att Sverige är ett land som människor vill flytta till och inte ifrån är fantastiskt. Men alldeles för många blir inlåsta i utanförskap när det tar alldeles för lång tid att komma in på arbetsmarknaden. Efter åtta år med Socialdemokratisk regering hade hälften av alla nyanlända ett arbete. Därför vill vi arbeta med att riva murarna runt arbetsmarknaden så att fler människor kan få sitt första jobb i Sverige.

Det första man möts av när man kommer hit är bidrag. När man kan tjäna mer på att leva på socialbidrag än att jobba på ICA eller i tobaksaffären, då kommer såklart många att leva på bidrag. Sverige ska inte vara en kravlös gemenskap – vill man bosätta sig här ska man också förväntas göra rätt för sig och röra sig mot egen försörjning.

Vi tar bestämt avstånd från främlingsfientlighet och rasism. Integrationsproblemen beror inte på att personer har olika ursprung, det är vår arbetsmarknad och bidragssystemen som inte fungerar. Den viktiga frågan är hur jobben blir fler, hur vägen till arbetsmarknaden blir kortare och att det alltid ska löna sig bättre att jobba än att gå på bidrag.

 

 

Våra förslag

  • Vi behöver ett samhälle där man förväntas gå på SFI eller utbilda sig för att få bidrag. Det är viktigt att ställa krav för att få bidrag – så är det ju för att få CSN.
  • Vi behöver göra det mer lönsamt att gå från bidrag till jobb – därför behövs ett bidragstak och lägre skatter på arbete.
  • Vi behöver stoppa kompetensutvisningarna – högutbildade som gör rätt för sig ska få stanna.
  • Vi behöver fler jobb utan krav på längre utbildning och där man kan komma in utan att kunna perfekt svenska, därför måste skatterna på jobb och företagande sänkas.
  • Vi behöver se till att man snabbt kan få sina kunskaper och tidigare utbildningar validerade och tillgodoräknade.
  • Vi behöver införa ett bidragstak så att det lönar sig att anstränga sig, det ska aldrig gå att tjäna mer på socialbidrag än att arbeta.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!