Jämställdhet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder sett till antal heltidsarbetande kvinnor. Det är positivt, men fortfarande arbetar kvinnor mindre än män, tjänar mindre än män och startar färre företag än vad män gör. Kvinnor tar ut 75 procent av föräldraförsäkringen, 75 procent av vabbningen och ägnar 42 minuter mer per dag än vad män gör åt det obetalda hemarbetet. Tillsammans med vardagssexism, attityder och destruktiva normer är utmaningarna stora.

Arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden behöver moderniseras och bli mer jämställd, inte mindre. När regeringspartierna för samtal om arbetstidsförkortning och förbud mot fler alternativ i välfärden är det kvinnors arbetstid som kortas, löneutveckling som bromsas och karriärmöjligheter som begränsas. Här behövs stärkta drivkrafter till jobb och fler karriärmöjligheter i kvinnodominerade branscher.

Samtyckeslagstitning
Ett annat exempel är lagstiftningen kring sexualbrott. Föråldrade föreställningar om vem som äger rätten till sin kropp i sexuella situationer har allt för länge varit normgivande. I skolan fick vi på sexualundervisningen lära oss att säga ”nej”, ”stopp”, ”sluta” och ”jag vill inte” för att markera att vi inte ville ha sex. Det är en orimlig utgångspunkt. Istället borde vi lära oss fråga om lov – inte lära oss säga nej. En människa äger alltid sin kropp. Inte bara när en säger nej. Att det ska krävas samtycke för att genomföra en sexuell handling borde 2015 vara en självklarhet. Moderata Ungdomsförbundet arbetar därför för en samtyckeslagstiftning. Det är en liberal frihetsreform.

Vi vill:

– Införa en samtyckeslagstiftning.

– Införa ett oaktsamhetsrekvisit i våldtäktslagstiftning.

– Möjliggöra fler arbetsgivare i kvinnodominerade branscher.

– Ifrågasätta normer och strukturer som begränsar människors frihet.

– Göra det mer lönsamt att arbeta för människor med små och vanliga inkomster.