JÄMSTÄLLDHET

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men fokus i jämställdhetsdebatten hamnar ofta fel. Kvotering av miljonärer i börsbolagsstyrelser är en liten fråga jämfört med att kvinnor har lägre sysselsättningsgrad än män eller hedersproblematiken i många utsatta områden.

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller jämställdhetsarbete. En tillgänglig förskola, avskaffad sambeskattning och lagar mot könsdiskriminering har alla varit reformer som öppnat arbetsmarknaden för fler kvinnor. Det historiska jämställdhetsarbetet har gett resultat. I dag har Sverige EU:s högsta siffror för sysselsättning bland kvinnor samtidigt som löneskillnaderna mellan män och kvinnor både avtar och ligger under EU-snittet.

På andra områden är utvecklingen emellertid på väg åt fel håll. I det utanförskap som biter sig fast i många förorter är det kvinnor som drabbas hårdast. Endast varannan utomeuropeiskt född kvinna är i arbete och för de kvinnor som har låg utbildningsnivå är det inte ens en tredjedel som befinner sig på arbetsmarknaden.

Riktig jämställdhet kommer när förutsättningarna är lika för alla. Det är här vår konflikt med de rödgröna partierna ligger. Deras jämställdhet handlar aldrig om människors egen kraft, utan bara om utfallet människor emellan. Vi har en annan idé. Jämställdhet når man genom att låta fler tjejer stå på egna ben, i karriären och i hemmet. Ett ‘’fuck-off-kapital’’, RUT och ett reformerat bidragssystem gör mer för att minska lönegapet än kvotering.

Fler arbetade timmar, svarta jobb som tillåts bli vita, fler karriärvägar och sänkta inkomstskatter har varit och kommer att vara viktiga beståndsdelar i bygget av ett mer jämställt samhälle.

Våra förslag 

  • Vi behöver möjliggöra för fler att göra karriär inom kvinnodominerade sektorer som vården och skolan.
  • Vi behöver stoppa fattigdomsfällorna – kvinnor ska inte vara i hemmet utan på arbetsmarknaden och tjäna pengar.  Det ska alltid löna sig för familjer att kvinnor börjar arbeta.
  • Vi behöver underlätta för barnfamiljer i vardagen genom ett utökat RUT-avdrag.
  • Vi behöver skärpta straff på sexualbrott.
  • Vi behöver ta krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – straffen måste bli hårdare och möjligheterna att skydda den som är utsatt måste förbättras.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!