Välfärd

Sveriges välfärd är idag uppbyggd på en sektor där offentliga och icke-offentliga aktörer arbetar gemensamt för att tillgodose en högkvalitativ vård för Sveriges medborgare. Vi har numer möjlighet att välja vilken aktör vi vill få vård av. Svenskar kan själva besluta hur deras rehabilitering, sjukvård eller äldreomsorg ska tillgodoses. Regeringen hotar nu den valfriheten.

Det finns såklart privata vårdcentraler, skolor och äldreboende som är dåliga, men också de som är bra. Det gäller både privata och offentliga verksamheter. Vår politik är att vara mycket tuffare mot den som missköter verksamheten, oavsett vem som driver den. I Sverige ska det finnas både offentliga och privata aktörer, och medborgarna ska själva få bestämma vilken skola, vårdcentral eller vilket äldreboende de ska gå till.

Sedan regeringen tog över 2014 har vårdköerna till operation mer än fördubblats. I dag står över 100 000 människor i Sverige i vårdköer. Drabbas man av vissa cancertyper kan köerna till och med vara så långa att man riskerar sitt liv i väntan på vård. Dessutom har antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) mer än trefaldigats sedan december 2014. Köernas tillväxt beror mycket på att regeringen har avskaffat kömiljarden. Den gav drivkrafter så att landsting och regioner som minskade kötiderna också fick mer pengar av staten. Kömiljarden fungerade och kötiderna gick ner, ändå avskaffade regeringen den.

Våra förslag

  • Vi behöver bättre kvalitetskontroller i skolan, sjukvården och omsorgen.
  • Vi behöver försvara det fria vård- och skolvalet.
  • Vi behöver fler aktörer för att göra välfärden bättre. Det viktiga är att kvaliteten regelbundet kontrolleras och förbättras. Vem som driver verksamheten spelar mindre roll.
  • Vi behöver förkorta vårdköerna. Sedan regeringen avskaffade kömiljarden har vårdköerna fördubblats, nu står över 100 000 människor i vårdkö. Vi vill åtgärda problemet genom att införa tre kömiljarder per år.
  • Vi behöver lägga resurser på välfärden. Därför prioriterar vi dess kärna: vård, skola, och omsorg, medan de rödgröna prioriterar bidrag.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!