Välfärd

Sveriges välfärd är idag uppbyggd på en sektor där offentliga och icke-offentliga aktörer arbetar gemensamt för att tillgodose en högkvalitativ vård för Sveriges medborgare. Vi har numer möjlighet att välja vilken aktör vi vill få vård av. Svenskar kan själva besluta hur deras rehabilitering, sjukvård eller äldreomsorg ska tillgodoses. Regeringen hotar nu den valfriheten.

Det finns såklart privata vårdcentraler, skolor och äldreboende som är dåliga, men också de som är bra. Det gäller både privata och offentliga verksamheter. Vår politik är att vara mycket tuffare mot den som missköter verksamheten, oavsett vem som driver den. I Sverige ska det finnas både offentliga och privata aktörer, och medborgarna ska själva få bestämma vilken skola, vårdcentral eller vilket äldreboende de ska gå till.

När den nya regeringen tog över stod över 100 000 människor i Sverige i vårdköer, efter 8 år av en socialdemokratisk regering. Drabbas man av vissa cancertyper kan köerna till och med vara så långa att man riskerar sitt liv i väntan på vård. Dessutom har antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) mer än trefaldigats sedan december 2014 när den tidigare socialdemokratiska regeringen tog över.

Den moderatledda regeringen bör återinföra kömiljarden som under alliansregeringen (2006- 2010) lyckats korta vårdköerna i Sverige tidigare. Den gav drivkrafter så att regioner som minskade kötiderna också fick mer pengar av staten. Kömiljarden fungerade och kötiderna gick ner.

Det behövs forskas för lite på kvinnosjukdomar. Det måste förändras. Med ökad kunskap kan fler förstå och söka hjälp för sin smärta. Exempelvis bör endometrios klassas som en folksjukdom. 

 

 

Våra förslag

  • Vi behöver bättre kvalitetskontroller i skolan, sjukvården och omsorgen.
  • Vi behöver försvara det fria vård- och skolvalet.
  • Vi behöver fler aktörer för att göra välfärden bättre. Det viktiga är att kvaliteten regelbundet kontrolleras och förbättras. Vem som driver verksamheten spelar mindre roll.
  • Vi behöver förkorta vårdköerna. Vi vill åtgärda problemet genom att införa tre kömiljarder per år.
  • Vi behöver lägga resurser på välfärden. Därför prioriterar vi dess kärna: vård, skola, och omsorg, medan de rödgröna prioriterar bidrag.
  • Öka forskningen kring kvinnosjukdomar, och klassa endometrios som en folksjukdom.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!