HBTQ

Stora framsteg har gjorts för HBTQ-personers rättigheter under de senaste decennierna. Men mer måste göras. Unga HBTQ-personer mår ofta sämre än andra jämnåriga och löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar. MUF står upp för din rätt att älska vem du vill.

Vår HBTQ-politik

Vi anser att alla ska vara lika inför lagen, oavsett sexualitet. Vi vill därför att all familjelagstiftning ska vara könsneutral och att alla ska kunna donera blod på lika villkor. Regler som är diskriminerande måste tas bort.

Var och en ska ha rätt att leva precis som man vill. Många HBTQ-personer utsätts fortfarande för förtryck. Vissa utsätts för hedersförtryck eller konverteringsterapi. Det behöver motarbetas. Detsamma gäller utanför Sverige.

Många HBTQ-par som vill bilda familj möter fortfarande regelkrångel och förbud som gör det svårt att skaffa barn. Vi är för att Sverige ska tillåta surrogatmödraskap så att alla som vill ska kunna bilda familj.

Våra förslag

  • Förbjud konverteringsterapi, som syftar till att ändra en individs sexuella läggning eller könsidentitet.
  • Inför en särskild brottsrubricering för hedersbrott.
  • Tillåt altruistiskt surrogatmoderskap.
  • All familjelagstiftning ska vara könsneutral.
  • Använd biståndet som påtryckningsmedel mot länder som inte respekterar allas lika rättigheter.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!