Ett starkare Sverige börjar med en stark ekonomi och stabila offentliga finanser. Skattepengar ska användas effektivt och på ett korrekt sätt. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Moderaternas politik. Det är en förutsättning för fler svenska jobb och företag, för en trygg gemensam välfärd och för att Sverige ska stå starkt i en orolig omvärld. Det är också genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar. 

  • Vi behöver sänka inkomstskatterna – så att det lönar sig bättre att anstränga sig.
  • Vi behöver utöka RUT- och ROT-avdragen – för att skapa fler enkla jobb.
  • Vi behöver sänka skatterna på sparande – sparande ska premieras, inte motverkas.
  • Vi behöver lägga större vikt vid att nå överskottsmålet – Sverige måste vara redo för svårare tider.

Svensk ekonomi går bra. Efter en utmanande lågkonjunktur som Sverige klarade bra tack vare den dåvarande Alliansregeringen råder det nu högkonjunktur. Som i varje högkonjunktur blir jobben fler och skatteintäkterna större. Samtidigt kan vi inte sopa under mattan att vi står inför en period med stora reformbehov: trots högkonjunkturen ser vi hur utanförskapet växer och biter sig fast.

Regeringen för en riskfylld ekonomisk politik. De säger “investera” när de menar “spendera”. Sedan 1970-talet har ingen regering sparat så lite i högkonjunktur som den nuvarande. Bidragen höjs på bekostnad av reformer som skulle kunna stärka Sverige. Om detta inte ändras kommer Sverige stå sämre rustat och ha svårare att agera när ekonomin väl vänder ner.

Dessutom har Sveriges BNP-tillväxt per capita under de senaste åren i själva verket varit historiskt låg, även i jämförelse med andra europeiska länder, trots att de drabbats väsentligt hårdare av Euro-krisen och skuldkrisen. Och åren framöver väntas en klart svagare utveckling i Sverige jämfört med EU-snittet. 

Sveriges välstånd står på spel när en av världens högsta skattetryck blir ännu högre. Från dagens skattetryck, vilket är tio procentenheter högre än genomsnittet bland OECD-länderna, jobbar regeringen flitigt för att det ska fortsätta att öka. Under mandatperioden har regeringen höjt eller aviserat för skattehöjningar på nästan 70 miljarder kronor – en mycket oroväckande utveckling. Vi vill istället arbeta för att sänka Sveriges skattetryck – vi vill särskilt sänka skatterna på inkomster.

Sammanfattningsvis visar regeringens hantering av finans- och budgetpolitiken på stora brister som riskerar att långsiktigt försvaga Sveriges konkurrenskraft.