Jobb & Ekonomi

Om Sverige ska vara ett öppet och modernt land där alla kan lyckas måste politiken bidra till att göra människor fria och självständiga. Ett eget jobb är det viktigaste verktyget för att kunna stå på egna ben.

ARBETSLÖSHETEN EFTER åtta ÅR AV SOCIALDEMOKRATI

2023 var ungdomsarbetslösheten i Sverige på hela 25,1 procent. Det går att jämföra med USA där samma siffra låg på 7,3 procent Det är alltså inte bara på grund av det tuffa ekonomiska läget som var fjärde ungdom i Sverige inte har ett jobb, utan det beror på de politiska beslut som regeringar har fattat. Exempelvis fördubblade den tidigare socialdemokratiska regeringen arbetsgivaravgifterna för unga.

BIDRAG

Alltför många unga växer i dag upp med föräldrar som inte har jobb att gå till. I stället lever många på bidrag. I Sverige kan man få så mycket att det i bland inte ens lönar sig att jobba i stället. Det är inte något fel på den personen som inte har ett jobb, utan det är snarare ett politiskt misslyckande.

Jobb

Alla som har jobbat vet att ett jobb innebär mer än att man får lön den 25:e varje månad. Det innebär en känsla av självständighet och självförtroende. Det är också tack vare att folk jobbar och betalar skatt som vi kan betala för allt det gemensamma vi har i samhället. Det är dina skattepengar som går till att finansiera nattbussen, skolan du går till, polisen, sjukvården med mera.

Arbetslinjen

Arbetslinjen innebär i grund och botten att alla som kan jobba, också ska jobba. Det är från jobb vi får skattepengar till allt vårt gemensamma, och det är jobben som är vägen till ett framgångsrikt samhälle.

Våra förslag

  • Sänk skatten på att anställa unga
  • Inför bidragstak så att man inte kan tjäna mer på bidrag än jobb
  • Sänk skatten så att alla som jobbar kan behålla mer av sin lön
  • Vi behöver sänka inkomstskatterna – så att det lönar sig bättre att anstränga sig.
  • Utöka RUT- och ROT-avdragen – för att skapa fler enkla jobb.
  • Sänk skatterna på sparande – sparande ska premieras, inte motverkas.
  • Lägg större vikt vid att nå överskottsmålet – Sverige måste vara redo för svårare tider.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!