Trygghet

Sverige ska vara ett samhälle där alla ska kunna känna sig trygga. Ingen ska vara rädd för att gå hem ensam på kvällen, och alla ska kunna vara säkra på att polisen och rättsväsendet genomför sitt arbete. Men så är det inte i dag – Sverige har allvarliga problem med brottslighet och otrygghet.

Polisen betecknar 59 områden i Sverige som utsatta, 17 av dem som särskilt utsatta. Förra året dödades 55 personer i skjutningar. Gängvåldet sprider sig in på akutmottagningar och riktar sig mot blåljuspersonal inom polis, sjukvård och räddningstjänst. Var tredje kvinna känner sig otrygg utomhus i sitt eget bostadsområde på kvällen. Polistätheten är den lägsta på ett decennium, samtidigt som många platser på polishögskolorna står tomma och erfarna poliser väljer att sluta, efter 8 år av socialdemokratiskt styre. Betalar vi bland världens högsta skatter måste vi också ha rätten att känna oss trygga – det kan vi inte idag.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Där den moderatledda regeringen har gjort trygghetsfrågan till en av sina högst prioriterade. Under Alliansens åtta år vid makten ökade antalet poliser i Sverige, men de framstegen utraderade Socialdemokraterna efter endast en mandatperiod. Sveriges poliser måste ges förutsättningar att göra sitt jobb. Polisens organisation behöver effektiviseras, poliser ska inte fastna i onödigt pappersarbete när de i stället borde ingripa mot, utreda och klara upp brott.

.

Sverige behöver hårdare straff. Det gäller till exempel attacker mot blåljuspersonal, sexualbrott, bostadsinbrott, grova vapenbrott och våldsbrott. Den som begår upprepade brott bör få ett väsentligt strängare straff än den som begår ett enstaka brott. Mängdrabatten bör dessutom avskaffas – den som begår flera brott samtidigt ska inte komma undan lindrigare än om det vore enskilda händelser. Ej heller ska den som är under 20 år få lägre straff – är man vuxen nog att kasta en sten på en polis är man också vuxen nog att ta sitt straff. Därför bör även åldersstraffrabatten avskaffas.

.

 

 

Våra Förslag

  • Vi behöver göra de satsningar som krävs för att få 10 000 fler polisanställda.
  • Vi behöver högre polislöner, och vill därför höja dem med 3 000 kr per månad.
  • Vi behöver hårdare straff för vålds- och sexualbrott.
  • Vi behöver effektivisera polisen så att fler brott kan utredas och klaras upp.
  • Vi behöver förbättra kompetensen kring sexualbrott inom rättsväsendet så att fler vågar anmäla.
  • Vi behöver dubblera straffen för gängkriminella så vi får färre brottslingar ute på gator och torg.
  • Vi behöver även arbeta förebyggande genom en bättre skola, en arbetslinje och att socialtjänsten fångar upp riskpersoner tidigt.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!