JOBBEN

Ska Sverige vara ett öppet och modernt land där alla kan lyckas måste politiken bidra till att göra människor fria och självständiga. Ett eget jobb är det viktigaste verktyget för att kunna stå på egna ben.

Svensk arbetsmarknad är stark. Aldrig förr har så många gått till jobbet en vanlig dag, och detta beror framför allt på den mycket starka konjunkturen. Samtidigt håller ett nytt utanförskap på att växa fram, och det drabbar främst unga utan utbildning och utrikes födda. Fler än hälften av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är födda i ett annat land. I dag lever en av sju i arbetsför ålder på bidrag, vilket motsvarar närmare 840 000 människor i utanförskap.

Vi vill stoppa utvecklingen mot en alltmer tudelad arbetsmarknad där unga och utrikes födda har svårt att få ett första jobb. För att möta det nya utanförskapet krävs kraftfulla och nödvändiga reformer.

När människor går från bidragsberoende till ett jobb innebär det mer än lön den 25:e varje månad. Ett jobb bidrar till självkänsla och självständighet. Det är också jobben som gör det möjligt att finansiera nattbussen, äldreboendet och förskolan. Det måste därför alltid vara mer lönsamt att arbeta än att gå på bidrag, men idag är det inte alltid så. Det är en grundläggande princip för ett samhälle som inte accepterar social stagnation och utanförskap, utan ser värdet av social rörlighet. Alla ska ha möjlighet att göra klassresor.

Mot Moderaternas arbetslinje står Socialdemokraternas bidragslinje. Nästan alla pengar man satsar går till högre bidrag. Det är en kortsiktig och skadlig politik för Sverige. Regeringen säger investera, men menar egentligen spendera.

Våra förslag

  • Vi behöver göra det mer lönsamt att jobba genom sänkta inkomstskatter och ett bidragstak.
  • Vi behöver en arbetsförmedling som fungerar – lägg ner den nuvarande.
  • Vi behöver göra det enklare och billigare att anställa unga så att fler får ta det första klivet in på arbetsmarknaden.
  • Vi behöver minska regelkrånglet för småföretagare.

GILLAR DU VAD DU LÄST?

Visa ditt stöd för vår rörelse och bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet idag!